Tantra massage voor vrouwen maakt mannen gelukkig…

Tantra massage voor vrouwen maakt mannen ook heel gelukkig. Het klinkt in eerste instantie vreemd dat tantra massage voor vrouwen mannen gelukkig maakt, echter het is echt waar. Gedurende een relatie tussen een vrouw en een man ontstaat vaak een natuurlijke spanning. Deels door de stoerheid van de mannen, deels door de koppigheid van de vrouwen, deels omdat mannen en vrouwen nou eenmaal anders zijn. Het resultaat is spanning, ongemak, minder aantrekkingskracht tot elkaar en men groeit uit elkaar. De relatie raakt in een sleur en het doorbreken daarvan is niet eenvoudig. Een van beiden zal een soort trots moeten laten vallen. Daar mensen daar niet zo goed in zijn, gaan veel relaties uit elkaar of wordt er een soort gedoog relatie ontwikkelt. Het uit elkaar gaan betekent eenvoudig einde relatie. Een gedoog relatie is wat heel anders. Ieder gaat steeds meer zijn eigen weg, de gesprokken worden korter en zakelijker en er wordt vrijwel niets meer gezamenlijk ondernomen. Slechts verplicht nummers als verjaardagen en dergelijke binnen de familie, worden nagekomen en er wordt dan zelfs meestal toneelgespeeld. De familie mag niets merken, dus er wordt net gedaan alsof alles koek en ei is. Over het algemeen ontploft zo´n situatie wanneer men in de auto op de weg terug is. Dan vliegen de verwijten door de auto, het ligt tenslotte altijd aan de ander. Binnen een gedoog relatie gaat ieder verder dus zijn of haar eigen weg. Er wordt meer overgewerkt, de sport- of fitnessclubs worden vaker en langer bezocht. En er wordt meer met persoonlijk vrienden in plaats van gezamenlijke vrienden omgegaan. Wanneer er nog in één bed geslapen wordt, gebeurt er niets meer, er wordt slechts geslapen (of gedaan alsof). Echter zowel aan de kant van de vrouw als aan de kant van de man bestaat er toch behoefte aan bevrediging. De neiging van de mannen om na het overwerk, via een omweg langs bijvoorbeeld een bordeel, naar huis te gaan neemt toe. Uiteindelijk wordt dit een gewoonte. Deze gewoonte lost overigens niets op aan het probleem binnen de relatie. Voor vrouwen bestaat een hogere drempel om op een dergelijke wijze bevrediging te zoeken, er zijn ook vrijwel geen bordelen voor vrouwen, dus zullen ze de bevrediging op een andere manier, bijvoorbeeld op de “doe het zelf methode” of onbevredigd blijven. De vrouwen die gebruik maken van een gigolo zijn over het algemeen vrouwen die bewust hebben gekozen voor een bestaan als single en zich met behulp van een gigolo laten bevredigen. Vrouwen zullen ook opener met vriendinnen over dit probleem (vaak herkenbaar bij andere vriendinnen die dezelfde problematiek hebben binnen hun relatie) praten. Gedurende een van deze gesprekken vertelde iemand dat tantra massage voor vrouwen zowel de bevrediging (en nog meer) gaf die gewenst was, maar ook de relatie weer op het spoor had gebracht. Gedurende een tantra massage voor vrouwen, draait alles zich om de vrouw. Zij is gedurende de tantra massage voor vrouwen het middelpunt en zij moet dusdanig bevredigd worden, dat ze volledig ontspannen en relaxt is en het gevoel terug heeft dat ze weer alles aan kan. Daarnaast heeft ze natuurlijk ook genoten van de lichamelijke bevrediging die de tantra massage verzorgt. Doordat ze veel ontspannener, relaxter en bevredigd was, ging ze veel onbevangener naar huis. Haar partner was ook thuis en ze besloot hem te vertellen wat ze gedaan had en hoe ze de tantra massage beleefd had. In eerste instantie werkte dit als olie op vuur, maar kort daarop, nadat ze uitgelegd had dat het om een (intieme) massage ging en niets met vreemdgaan te maken had, begon de partner wat begrip te kijken. Sterker nog door het verhaal over de tantra massage voor vrouwen die zijn partner had ondergaan begon hij een opgewonden gevoel voor haar te krijgen. Voor het eerst na 3 jaren. Zijn trots besloot hem dit niet te laten merken, al koste het hem behoorlijk wat moeite. Op internet begon hij naar informatie of tantra massage voor vrouwen te zoeken. Hij werd er steeds meer van overtuigd dat het eigenlijk een goed idee was geweest van zijn vrouw. Ze praten wat meer sinds die eerste keer en hij stelde zelfs voor dat ze weer een keer moest gaan. Het idee wond hem op en nadat ze terug kwam van de tantra massage voor vrouwen, was ze nog meer ontspannen en relaxter dan de eerste keer. Daarnaast leek ze een beetje ondeugend. Het leek dat ze hem, zeker toen hij haar vroeg hoe de massage was geweest, aan het uitdagen was. Hij besloot zijn trots te laten vallen en op haar toespelingen in te gaan. Ze hadden uiteindelijk een geweldige nacht in bed en keken elkaar de volgende ochtend voor het eerste sinds lange tijd weer recht en oprecht in de ogen. Het ijs was behoorlijk gebroken, ineens was er minder overwerk en wat minder sport en fitness ging ook. Daarvoor in de plaats gingen ze weer gezamenlijk uit eten en naar de bioscoop. Gedurende de etentjes praten ze nog meer dan vroeger en een stuk opener. Voor hem was het duidelijk, tantra massage voor vrouwen is een ideaal middel om een relatie te redden en zelfs te verbeteren. Na haar derde bezoek, werd alles nog opener en genoten ze nog meer van elkaar. Toen ze ´s nachts even van de liefkozingen aan het bijkomen waren, kwam bij hem het plan op om de volgende keer mee te gaan naar de massage. Daar ze het idee spannend vonden, maar misschien ook wel een beetje vreemd, besloten ze eerste met de tantra masseur te bellen om te horen of dit mogelijk was. Het bleek geheel geen probleem, hij gaf zelfs tantra massage trainingen voor paren. Het was voor beiden een geweldige ervaring, zij genoot nog meer en steeg naar ongekende hoogtes gedurende de tantra massage en hij was nog nooit zo opgewonden. Na afloop konden ze niet wachten tot ze naar huis konden gaan, met de tantra masseur spraken ze af de volgende keer weer samen te komen. Samen kwamen ze die nacht meerdere malen. Het was duidelijk, tantra massage voor vrouwen maakte mannen en relaties gelukkig.

 

Alles over botox Tantra for Life is ook actief in Amsterdam
Comments are closed.